Head no.6 / 22 cm x 22 cm / Mixed media on paper 
Głowa nr 6 / 22 cm x 22 cm / Technika mieszana na papierze 
Cabeza nº 6 / 22 cm x 22 cm / Técnica mixta sobre papel 


  
Head no.7 / 18 cm x 13 cm / Mixed media on paper 
Głowa nr 7 / 18 cm x 13 cm / Technika mieszana na papierze 
Cabeza nº 7 / 18 cm x 13 cm / Técnica mixta sobre papel Head no.8 / 19 cm x 19 cm / Mixed media on paper 
Głowa nr 8 / 19 cm x 19 cm / Technika mieszana na papierze 
Cabeza nº 8 / 19 cm x 19 cm / Técnica mixta sobre papel Head no.9 / 11 cm x 11 cm / Mixed media on paper 
Głowa nr 9 / 11 cm x 11 cm / Technika mieszana na papierze 
Cabeza nº 9 / 11 cm x 11 cm / Técnica mixta sobre papel Cabeza nº 10 / 13 cm x 9 cm / Técnica mixta sobre papel 
Head no.10 / 13 cm x 9 cm / Mixed media on paper 
Głowa nr 10 / 13 cm x 9 cm / Technika mieszana na papierzeHead no.11 / 8,5 cm x 8 cm / Mixed media on paper 
Głowa nr 11 / 8,5 cm x 8 cm / Technika mieszana na papierze 
Cabeza nº 11 / 8,5 cm x 8 cm / Técnica mixta sobre papel