Otoczenie jako środek oddziaływania

nteresuje mnie wzajemne oddziaływanie człowieka i otoczenia. To w jaki sposób nasza cywilizacja wpływa na przestrzeń zbiorową a zwłaszcza to w jaki sposób jednostki wpły- wają na przestrzeń własną. Interesuje mnie fakt, iż istoty ludzkie były zdolne do prze- tworzenia naturalnego pejzażu i stworzenia nowych rzeczywistości aby w nich zamiesz- kać. To wzmacnia moją wizję rzeczywistości jako materii dającej się modelować.  W mojej twórczości staram się uwidocznić tą ideę, poprzez ukazanie przestrzeni, powstałych w mojej wyobraźni.

…...

El entorno como medio de interacción

Lo que me interesa del entorno que rodea al ser humano es la interacción que se produce entre ambos. Cómo influye nuestra civilización en el espacio colectivo y sobretodo cómo influyen los individuos en su espacio particular. Me interesa el hecho de que los seres humanos hayan sido capaces de transformar el paisaje natural y construir en él nuevas realidades en las que habitar. Esto refuerza mi visión de que la realidad es una materia maleable.