Healing / 63 cm x 100 cm / Mixed media on panel  
Pielęgniarz / 63 cm x 100 cm / Technika mieszana na płycie 
Enfermero / 63 cm x 100 cm / Técnica mixta sobre tablaHealing / 30 cm x 15 cm / Mixed media on panel
 Kuracja / 30 cm x 15 cm / Technika mieszana na płycie 
Curación / 30 cm x 15 cm / Técnica mixta sobre tabla Healing (II) / 70 cm x 70 cm / Mixed media on panel
 Kuracja (II) / 70 cm x 70 cm / Technika mieszana na płycie 
Curación (II) / 70 cm x 70 cm / Técnica mixta sobre tablaBathers / 25 cm x 50 cm / Mixed media on panel
Kąpiące się / 25 cm x 50 cm / Technika mieszana na płycie 
Bañistas / 25 cm x 50 cm / Técnica mixta sobre tablaThe revelation of the flesh / 30 cm x 20 cm / Mixed media on panel
Objawienie ciała / 30 cm x 20 cm / Technika mieszana na płycie
La revelación de la carne / 30 cm x 20 cm / Técnica mixta sobre tabla 


Morning / 30 cm x 20 cm / Mixed media on panel
Poranek / 30 cm x 20 cm / Technika mieszana na płycie
 La mañana / 30 cm x 20 cm / Técnica mixta sobre tabla


 
Midday / 50 cm x 25 cm / Mixed media on panel
Południe / 50 cm x 25 cm / Technika mieszana na płycie 
Mediodía / 50 cm x 25 cm / Técnica mixta sobre tabla