Wykształcenie:

                  2008 / 2009 y 2009 / 2010:
                  -Studia na Wydziale Ilustracji w Szkole Artystycznej w Granadzie

                  2007 / 2008:
                  -
Kurs technik scenicznych i obsługi maszyn w Studium Technik Scenograficznych ESCENICA w Andaluzji (Hiszpania)


                  2004 / 2005 y 2005 / 2006:
                  -Nauka w Liceum Plastycznym w Szkole im. Fernando
Estévez na Teneryfie (Hiszpania) 


                  Wystawy indywidualne:     

                  2015 - "Ukazania" Galeria Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego

                  2015 - Zapalne szepty" Galeria pod Baranami. Kraków (Wystawa była częścią Cracow Gallery Weekend)

                  2013 - Świetliki na ścianie. Między Hiszpanią a Polską". Galeria Instytutu Cervantesa w Krakowie

                  2013 - Nieruchoma nietrwałość". Galeria promocyjna. Centrum Sztuki Współczesnej Solvay. Kraków

                  2010 - Sala Wystawiennicza Podkarpackiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Rzeszów

                  2009 - Wymarsz świetlików". Galeria Sztuki Pupa Tattoo. Granada (Hiszpania)

                  2007 - Sala Wystawiennicza Urzędu Miejskiego. Hierro (Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie)


                  Wystawy zbiorowe:

                  2015 - 7. Art Fresh Festival. Sheraton Hotel. Warszawa 

                  2015 - 8. Międzynarodowe Biennale Miniatury w Częstochowie. Galeria Pod Plafonem. Wrocław

                  2015 - 8. Międzynarodowe Biennale Miniatury w Częstochowie. Galeria  CENTRUM. Nowohuckie Centrum Kultury. Kraków 

                  2015 - Drogi Figuracji". Galeria Lamelli. Kraków

                  2015 - 8. Międzynarodowe Biennale Miniatury w Częstochowie. Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

                  2015 - 8. Międzynarodowe Biennale Miniatury w Częstochowie. Galeria BWA w Tarnowie

                  2015 - 8. Międzynarodowe Biennale Miniatury w Częstochowie. Muzeum Stanisława Staszica w Pile

                  2014 - Sztuka na prezent". Galeria pod Baranami. Kraków 

                  2014 - 8. Międzynarodowe Biennale Miniatury w Częstochowie. Galeria Test. Warszawa
 

                  2014 - 8. Międzynarodowe Biennale Miniatury w Częstochowie. Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater. Częstochowa

                  2014 - 5. Ogólnopolski Konkurs na Obraz dla Młodych Malarzy im. Mariana Michalika. Triennale Malarstwa. Miejska Galeria Sztuki w 
                             Częstochowie

                  2014 - Drawing. Selection of the most successful Slovak and foreign artists at the Biennial of Drawing Pilsen". Galeria Turiec. Martin
                              (Słowacja)

                  2013 - The best works of the Biennial of Drawing Pilsen 2012". Galeria w  Szombathely (Węgry)

                  2012 - 8. Biennale Rysunku w Pilznie. Muzeum Západočeské (Pilzno, Czechy)


                  2009 - Festiwal Komiksu. Stoisko Ilustracji Szkoły Artystycznej w Granadzie (Hiszpania)


                  Nauczanie:

                  2015 - Wykład "Element fantastyczny w malarstwie hiszpańskim" na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji 
                             Narodowej w Krakowie
               
                  2015 - Wykład na temat mojej twórczości dla Stowarzyszenia Mówimy Cultural i Stowarzyszenia Iberystów w Krakowie

                  2015 - Nauczyciel rysunku na wydarzeniach towarzyszących wystawie Papeles Privados. Kolekcja DKV i Kolekcja Tomás Ruiz".
                            Instytut Cervantesa w Krakowie

                  Informacje w mediach:

                  2015 - Katalog 7. Art Fresh Festival

                  2015 - Katalog Festiwalu Cracow Gallery Weekend

                  2015 - Wywiad przeprowadzony przez Monikę Jagiełło dla Dziennika Polskiego
  
                  2010 - Artykuł o Młodej Sztuce w Granadzie ukazany w Przewodniku Turystycznym o Andaluzji, opublikowanym przez niemieckie 
                             wydawnictwo Marco Polo  


 ......

                  Formación académica:

                  2008 / 2009 y 2009 / 2010:
                  - Ciclo Superior de Ilustración en la Escuela de Artes y Oficios de Granada

                  2007 / 2008:
                  -Formación Profesional de Maquinista y escenógrafo en el centro de estudios  escénicos de Andalucía ESCENICA


                  2004 / 2005 y 2005 / 2006:
                  -Bachiller artístico cursado en la escuela de arte Fernando Estévez de Tenerife
 


                  Exposiciones individuales:  

                  2015 - "Ukazania"Galería de la Filarmónica Artur Malawski. Rzeszów (Polonia)         

                  2015 - "Zapalne szepty" Galería pod Baranami. Cracovia (Polonia) (Exposición incluida en el Cracow Gallery Weekend)  

                  2013 - "Luciérnagas en la pared. Entre España y Polonia" Galería del Instituto Cervantes de Cracovia (Polonia)

                  2013 - "Nieruchoma nietrwałość". Galería de promoción. Centro de Arte Moderno Solvay. Cracovia (Polonia)

                  2010 - Sala de exposiciones de la Organización Nacional de Bellas Artes. Rzeszów (Polonia)
 

                  2009 - "La marcha de las luciérnagas". Pupa Tattoo Art Gallery. Granada. 

                  2007 - Sala de exposiciones del Cabildo del Hierro (Islas Canarias)


                  Exposiciones colectivas:

                  2015 - 7. Art Fresh Festival. Hotel Sheraton. Varsovia (Polonia)
 
              

                  2015 - Bienal Internacional de Miniaturas de Częstochowa. Centro polaco Jan Paderewski. Bruselas (Bélgica)

                  2015 - Młoda sztuka w starym mieście. Galería pod Baranami. Cracovia (Polonia) 

                  2015 - Bienal Internacional de Miniaturas de Częstochowa. Galería Brötzinger Art. Pforzheim (Alemania)

                  2015. Rynku Sztuki Młodych . 3. Nowohuckim Festiwalu Sztuki. Galería CENTRUM. Centro de cultura de Nowa Huta. Cracovia (Polonia)

                  2015 - 8. Bienal Internacional de Miniaturas de Częstochowa. Galería Pod Plafonem. Wrocław (Polonia)

                  2015 - 8. Bienal Internacional de Miniaturas de Częstochowa. Galería CENTRUM. Centro cultural de Nowa Huta. Cracovia (Polonia)

                  2015 - "Drogi Figuracji". Galería Lamelli. Cracovia (Polonia)  

                  2015 - 8. Bienal Internacional de Miniaturas de Częstochowa. Galería de  Fotografía de Rzeszów (Polonia)

                  2015 - 8. Bienal Internacional de Miniaturas de Częstochowa. Galería BWA de  Tarnów (Polonia)

                  2015 - 8. Bienal Internacional de Miniaturas de Częstochowa. Museo Stanisława Staszica de Piła (Polonia) 

                  2014 - "Sztuka na prezent". Galería pod Baranami. Cracovia (Polonia) 

                  2014 - 8. Bienal Internacional de Miniaturas de Częstochowa. Galería Test. Varsovia (Polonia)
 

                  2014 - 8. Bienal Internacional de Miniaturas de Częstochowa. Centro de  Promoción Cultural Gaude Mater. Częstochowa (Polonia)  

                  2014 - 5. Concurso Nacional de Pintura para Jovenes Pintores Marian Michalik. Trienal de Pintura. Galería Municipal de Arte de  
                             Częstochowa. (Polonia)

                  2014 - "Drawing. Selection of the most successful Slovak and foreign artists at the Biennial of Drawing Pilsen ". Galeria Turiec. Martin 
                              (Eslovaquia)

                  2013 - "The best works of the Biennial of Drawing Pilsen 2012". Galería de  Szombathely (Hungría)

                  2012 - 8. Bienal de Dibujo de Pilsen en el Západočeské Museo (República Checa)


                  2009 - Salón del Cómic de Granada. En el stand de ilustración de la Escuela  de Arte y Oficios de Granada.


                  Docencia:

                  2015 - Charla sobre ¨El elemento fantástico en la pintura española¨ en la  Universidad Pedagógica. Bajo el nombre de la Comisión 
                            Nacional de Educación en Cracovia.

                  2015 - Charla organizada por la asociación Mówimy Cultural y la asociación de Iberistas de Cracovia.

                  2015 - Profesor de dibujo, dentro de las actividades extraordinarias que acompañaban a la exposición Papeles privados. Colección DKV y 
                            Colección Tomás Ruiz en el Instituto Cervantes de Cracovia (Polonia)   


                  Menciones en medios de comunicación:

                  2015 - Catálogo del 7. Art Fresh Festival

                  2015 - Catálogo del festival Cracow Gallery Weekend

                  2015 - Entrevista realizada por la periodista Monika Jagiełło para el periódico Dziennik Polski
          
                  2010 - Artículo sobre arte joven de Granada, incluido en la guía turística sobre  Andalucía publicada por la editorial alemana "Marco Polo".